Υγειονομικοι Νιπτηρες Χεριων

<p>Νιπτήρες με ποδοβαλβίδα (πετάλ ή γονάτου) για πλύσιμο χεριών.</p><p>Επιβάλλονται σε όλους τους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και όπου γίνεται χειρισμός τροφίμων.</p><p>Κατάλληλα για HACCP</p>

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept